No és estrany que comencem a sentir les molèsties pròpies d’una al·lèrgia abans de la primavera, però… a què es degut?

Segons diferents estudis, es deu a una alta contaminació a les ciutats i a l’efecte del canvi climàtic en el nostre entorn. De fet, en els últims anys s’ha observat un augment en el nombre de pacients amb asma o amb altres reaccions al·lèrgiques.

 

Però com repercuteixen aquestes al·lèrgies a la nostra salut? 

Des de fa un temps a l’actualitat, s’ha observat un augment de problemes al·lèrgics i respiratoris a les ciutats. Segons diferents estudis, s’ha descrit una relació directa entre la contaminació ambiental i l’increment de malalties al·lèrgiques, especialment respiratòries, amb una major incidència en la població que resideix en àrees urbanes.

 Les afeccions a la pell (com ara la dermatitis atòpica), els problemes respiratoris, com l’asma bronquial i altres infeccions, com la rinoconjuntivitis són les principals conseqüències que més han augmentat ens els últims darrers anys. També ens trobem amb altres problemes respiratoris i cardiovasculars com ara la bronquitis, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, arítmies o hipertensió arterial.

Aquest increment de casos d’al·lèrgia es produeix perquè la contaminació provoca canvis a les plantes que ens envolten. La concentració més gran del pol·len es deu a una defensiva de les mateixes plantes i, a més, la contaminació crea una capa que reté i concentra aquest pol·len.

A més, les partícules eliminades en la combustió dels motors dièsel i per les calefaccions a les ciutats creen un ambient hostil a les plantes que, per a defensar-se, produeixen proteïnes d’estrès que fan més agressius els pòl·lens, la qual cosa es tradueix en una major capacitat per a provocar al·lèrgia. Això, sumat a la inversió tèrmica deguda a la contaminació, fa que sigui a les ciutats on més problemes al·lèrgics i respiratoris es diagnostiquin.

De fet, les xifres de l’efecte de la contaminació a la nostra salut són alarmants. A Espanya es calcula que moren cada any unes 7.000 persones a causa de les malalties provocades per la contaminació de l’aire. El canvi climàtic també està afectant la població amb l’augment d’al·lèrgies respiratòries.