CURCUFIT

CurcuFit® és un complement alimentari que conté un extracte de curcumina (Meriva®), formulat amb la tecnologia Phytosome® que permet ingerir dosis alimentàries de cúrcuma amb un efecte altament maximitzat (fins a 30 vegades més absorció que la mateixa curcumina sense aplicar la tecnologia Phytosome ®), estandarditzat al 18-22% de curcuminoides.

Meriva® és l'extracte de curcumina més estudiat, actualment compta amb el suport de 35 assaigs clínics en humans, 7 estudis preclínics en animals, 1 estudi farmacocinètic i 2 revisions sistemàtiques.

CurcuFit® és un producte d'alta qualitat, tolerabilitat i seguretat, pensat per treure el partit més gran a la cúrcuma i als seus principis actius. Pot ser utilitzat en llargs períodes de temps.

Presentació 30, 60 i 90 càpsules.