MAGNESI B6

Cansament i fatiga muscular - Estrès físic

Funcionament normal del sistema nerviós, reduint el cansament i la fatiga en períodes de decaïment i debilitat. Indicat en: cansament mental, fatiga muscular, trastorns del son, rampes musculars o estrès agut i crònic.

Presentació 90 comprimits.